Varför Titanic fascinerar oss #2

Det var tyst på livbåten. Ingen sa ett ord, vill Dorothy minnas. Det fanns inget att säga. Vi stod inför den iskalla natten och allt högre vågor. Dorothy hade uppmärksammat…