Titanic är ett namn som är välbekant för de flesta, men att det stora fartyget hade flera systerfartyg är det inte alla som känner till. Ett av systerfartygen hette Olympic…