RMS Mauretania var ett brittiskt passagerarfartyg med en mycket framgångsrik historia. Medan det olycksdrabbade Titanic, som verkade på delvis samma tid, kanske fått mer uppmärksamhet på grund av sitt tragiska…