Tänker man på ödesbestämd lyxfartyg är det mest ofta RMS Titanic som kommer först. Eller RMS Lusitania som, trots att det var ett passagerarfartyg, torpederades av en tysk ubåt under…