Varför Titanic fascinerar oss #1

Sedan det hade blivit tillkännagivet vid 00.45, hade livbåt nummer 7 varit placerad endast tio meter från Titanic utfall den skulle kunna användas för att rädda fler människor.