Olika former av tankfartyg

Stora tankfartyg av olika typer befinner sig på våra hav runt om i världen dygnet runt. Det är sällan man ser dem och det är sällan man hör något om…