Titanics systerfartyg, Olympic

Titanic är ett namn som är välbekant för de flesta, men att det stora fartyget hade flera systerfartyg är det inte alla som känner till. Ett av systerfartygen hette Olympic…