RMS Mauretania

RMS Mauretania var ett brittiskt passagerarfartyg med en mycket framgångsrik historia. Medan det olycksdrabbade Titanic, som verkade på delvis samma tid, kanske fått mer uppmärksamhet på grund av sitt tragiska…