Det tyska flyktingfartyget Goya

Vi fortsätter på temat med förlista skepp, fartyg och båtar. Man blir lite förvånad över hur många som förolyckats i stora katastrofer till sjöss utan att man hört talas om dem.

Det tyska flyktingfartyget Goya
Det tyska flyktingfartyget Goya

Ytterligare en sådan katastrof är Goya, som jag personligen inte hört talas om. Goya var ett tyskt flyktingfartyg, byggt i Norge, som sänktes av sovjetiska torpeder år 1945. Ombord fanns uppskattningsvis 7 183 undflyende tyska sårade soldater såväl som civila flyktingar som befann sig i lastrummen. Fartyget var på väg från Polen till Tyskland. Omkring 7 000 av de 7 183 passagerarna omkom.

Goya var ett norskt fartyg från början

År 1940 byggdes ett fartyg för fullt i Oslo. Fartyget skulle bli ett fraktfartyg med en kapacitet på strax över 5 000 bruttoton och maxhastighet på 18 knop. Fartyget fick namnet MV Goya. Andra världskriget rasade för fullt under denna tid och när Norge ockuperades så tog tyskarna Goya och blev istället ett tyskt flyktingfartyg och trupptransportfartyg under kriget. När Goya sjönk, år 1945, så var kriget i sitt slutskede och en operation som kallades för Hannibal hade just startat. Operation Hannibal syftade till att evakuera tyska soldater och civila till en säkrare plats. Under flera månader i början av år 1945 flydde man genom den så kallade polska korridoren i syfte att inte stöta på den Sovjetiska Röda Armén.

Goya sänks

Den 16 april 1945 lämnade Goya hamnen i Gdynia tillsammans med två mindre fartyg vid namn Kronenfels och Aegir. Man hade även två minröjare med sig. Efter fyra timmars färd på öppet hav blev konvojen attackerad av sovjetiska bombflygplan. Endast en bomb träffade Goya men skadan var minimal. När konvojen passerade Helhalvön blev man upptäckta av den sovjetiska ubåten L-3 som var utrustad med torpeder. Goya var snabbare än ubåten men man sinkades av maskinproblem på Kronenfels vilket även orsakade ett 20 minuter långt stopp för reparation. Detta stopp gjorde att kaptenen ombord på den sovjetiska ubåten såg sin chans att sänka det tyska flyktinfartyget. Strax innan midnatt gav kapten ombord L-3 order om att avfyra fyra stycken torpeder mot Goya. Två av torpederna träffade Goya.

En träffade mitt på skeppet och en träffade fören och exploderade vilket orsakade en hög plym av eld och rök. Det tog bara någon minut innan Goya bröts i två delar och fartyget sjönk på endast sju minuter. Det var som sagt runt midnatt detta skedde så många låg och sov. Detta gjorde att många följde med vraket ned på botten. Cirka 7 000 personer omkom medans ubåtens kapten Konowalow fick utmärkelsen Sovjetunionens hjälte för hans sänkning av Goya. Polska fiskare har länge vetat om att det legat ett vrak på platsen där Goya sjönk men det blev inte säkert identifierat som Goya förens i april år 2003. Vraket efter Goya ligger på 80 meters djup och är i förvånansvärt bra skick. Vraket dokumenterades med hjälp av ett tyskt filmteam samma år. Efter den dokumenterande expeditionen blev vraket förklarat krigsgrav vilket innebär att det är förbjudet att dyka inom 500 meter av vraket.