Det tyska slagskeppet Bismarck

Slagskeppet Bismarck sjösattes i februari 1939 och hade en besättning på strax över 2 000 man och bestyckningen bestod av åtta stycken kanoner.

Det tyska slagskeppet Bismarck
Det tyska slagskeppet Bismarck

Inför sjösättningen höll Adolf Hitler ett tal och inspekterade sedan skeppet. Bismarck kunde gå i 30 knop vilket gjorde fartyget till ett av de snabbaste i hela världen vid den tiden. I maj 1941 var det dags för Bismarck att delta i kriget som pågått i två år nu.

Tyskarnas operation och Bismarcks framfart

Operationen som Bismarck skulle delta i, tillsammans med ett annat fartyg, hette Operation Rheinübung. Denna operation skulle visa sig leda till Bismarcks förlisning. Tillsammans med slagskeppet Prinz Eugen hade man som mål att sänka allierade transportskepp men de allierade hade satt in ett större försvar än tyskarna väntat sig. Detta efter upprepade lyckade operationer från tyskarnas sida. Det var ett mycket riskfyllt uppdrag Bismarck deltog i, så pass riskfyllt att man fick åka i ett sicksackmönster för att risken för ubåtsattacker var så pass överhängande. Man var på väg mot Nordatlanten men hur man skulle nå hit var lite oklart. För nära den skotska kusten kunde man inte gå på grund av den brittiska flottan utan det säkraste sättet var en bit söder eller norr om Island. Den södra delen bevakades dock av den brittiska flottan.

Man bestämde sig för att gå mellan Island och Grönland men blev snart förföljda av två okända fartyg vilket visade sig vara två brittiska kryssare av modell mindre. Dessa var inte ett problem men de två brittiska slagskeppen som var på väg mot Bismarck och Prinz Eugen skulle visa sig bli ett större problem. När Bismarck upptäckt dessa uppstod en eldstrid och Bismarck sänkte det ena slagskeppet efter att man fått in en fullträff. Bismarck hade dock träffats i ena bränsletanken och förlorade massvis med olja. Man beslutade att gå in till den franska hamnstaden St. Nazaire för reparation men på väg dit blev man jagad av brittiska slagskepp, kryssare och hangarfartyg. Ett av planen från hangarfartyget lyckades få in en träff rakt på rodret på Bismarck vilket gjorde Bismarck okontrollerbart.

Förlisningen

Bismarck gick nu inte att styra utan man kunde inte göra annat än att ta upp strid och hoppas på det bästa. Kaptenen ombord Bismarck meddelade följande till Berlin: ”Bismarck är manöveroduglig, vi skall kämpa till sista man, länge leve Führern”. Besättningen stred också till sista man men man hade ingen chans emot de brittiska fartygen och efter att britterna fått in flertalet träffar på Bismarck sjönk hon den 27 maj 1941.

Endast 115 av de 2 065 besättningsmännen överlevde och dessa plockades upp av ett brittiskt slagskepp. År 1989 hittade man efter idogt sökande Bismarcks vrak något sydväst om Irland på ett djup av 4 790 meter. Bismarck står där upprätt på botten och är i förvånansvärt bra skick. Man har senare varit inne i vraket och filmat och även inuti är mycket i bra skick. Det stora hakkorset på däck är väl synligt och flertalet av kanonerna är intakta. Många expeditioner kommer att hinnas med till Bismarck vrak innan det slutligen bryts ner.