Kryssningsfärjan Estonia

Den tragiska historien om Estoniakatastrofen är något som de allra flesta av oss här i Sverige har god kännedom om.

Kryssningsfärjan Estonia
Kryssningsfärjan Estonia

Estonia sjönk på väg från Tallinn till Stockholm och svenskar var den största nationalitetsgruppen ombord. Totalt 552 svenskar fanns ombord, av de 989 passagerarna, och 501 av de 552 svenskarna omkom i olyckan. Estoniakatastrofen är den största båtolyckan i de nordiska vattnen under fredstid.

Estonia lämnar Tallinn

Det var den 27 september 1994 som M/S Estonia lämnade Tallinn för den sedvanliga resan mot Stockholm. Man avreste klockan 18 och man skulle vara framme klockan 8.30 morgonen efter. Vid avfärd så blåste det kraftigt och väderrapporterna hade gått ut med en varning för stormvindar under kvällen och natten.

Men kraftig vind är inget ovanligt till sjöss och både besättning och passagerare tycker att allt är normalt vid avfärden. Runt midnatt så är det höga vågor och mycket kraftig vind ute på havet och Estonia gungade en hel del. Enligt överlevande från katastrofen så är nu många sjösjuka ombord och folk spyr åt både höger och vänster. Kapten ombord beslutar sig att sänka farten då man tidigare haft lite högre fart än vanligt för att komma fram i tid då man redan var en kvart sen.

Estonia sjunker

Vid midnatt börjar ett dunkande ljud höras. Det dunkande ljudet är bogvisirets gångjärn och låsanordningar som fått sig en smäll av de höga vågorna. Strax innan klockan 01 så lossnar Estonias bogvisir och man tar snabbt in vatten genom bildäck. Ett nödmeddelande sänds och sjöräddningscentralen i Åbo registrerar anropet. Man anropar även Silja Europa som är i närheten vilket styr om mot Estonia. Estonia har nu kraftig slagsida och folk ombord trillar omkull. Vatten fortsätter strömma in på bildäck, fartyget lutar kraftigt och motorerna har stannat och går inte att återstarta. Larmklockorna ombord börjar ljuda vilket uppmanar alla att ta sig till båtdäck och livbåtarna.

Många kommer dock inte ut ur hytten då möbler och annat blockerar dörren och andra hinner upp då händelseförloppet gick så pass fort. Livbåtarna har kapacitet för 2 387 människor men de kan inte sjösättas på grund av den kraftiga lutningen och många av de upplåsbara flottarna slits iväg av vinden. Cirka 300 människor har lyckats ta sig upp på däck och många hoppar överbord medans Estonia snabbt sjunker, andra spolas överbord av de kraftiga vågorna. Många av de som når de upplåsbara flottarna dör av nedkylning i det tiogradiga vattnet. De andra kryssningsfartygen, Mariella och Silja Europa, som är i närheten kör så fort de kan mot haveriplatsen men det är nästan omöjligt för dem att hjälpa de överlevande i det hårda vädret och de lyckas endast rädda 34 personer. Klockan 03 kommer helikoptrar vilket är det som räddar de flesta av de överlevande. Andra färjor och fartyg tillkommer och deltar i räddningsaktioner allt eftersom.

Det rådde fortfarande stormvindar och höga vågor vilket gjorde det omöjligt att sjösätta räddningsbåtar. Vid niotiden på morgonen räddades de sista överlevande. Totalt räddades 139 personer av de 989 passagerarna och 95 döda kroppar bärgades. Estonia ligger idag på cirka 60 meters djup mellan finska Utö och estniska Dagö. Gravfrid råder i området vilket betyder att dykningar i detta skyddade område är förbjudet.