Olika former av tankfartyg

Stora tankfartyg av olika typer befinner sig på våra hav runt om i världen dygnet runt. Det är sällan man ser dem och det är sällan man hör något om dem.

Olika former av tankfartyg
Olika former av tankfartyg

Men tankfartygen spelar en stor roll för oss alla då de fraktar både bränsle, livsmedel och annat som vi använder oss av i våra dagliga liv. De vanligaste tankfartygen är de som har råolja som frakt och därefter kommer bränslen som bensin och diesel. Men det finns även de som transporterar vin och margarin, kemikalier och gaser.

Råoljetanker

Den moderna oljetankerns uppfinnare hette Ludvig Nobel och var Alfred Nobels bror. Ludvig grundade oljebolaget Branobel år 1876 och byggde år 1878 en oljetanker vid namn Zoroaster. Det fanns två tankar ombord och Zoroaster rymde 242 ton olja. Sedan dess har mycket hänt och råoljetankers idag rymmer upp till 500 000 ton olja och används framförallt till att frakta råolja från en offshoreanläggning eller oljefält till ett raffinaderi där råoljan kommer tas om hand om och bli till diverse produkter.

Produkt- och kemikalietanker

En produkttanker kan ha många olika former av last. Vanligast är dock att de fraktar den färdiga produkt som raffinaderierna framställt av råoljan som råoljetankern kom med. En produkttanker har ofta olika fack som de kallas. Det är utrymmen i lastområdet som är separata från andra lastutrymmen. Som små tankar istället för en enda stor. Tanken med detta är att man ska kunna transportera olika sorters olja eller annan flytande produkt på en gång. En produkttanker kan till exempel transportera vin och olivolja och det vore ju dumt om dessa blandades i tanken.

Med olika fack kan man lasta viner i vissa fack och olivolja i andra fack utan att de kan blandas. Till varje fack finns det ventiler som man öppnar och stänger till. En kemikalietanker och produkttanker fungerar i princip på samma sätt och en produkttanker skulle kunna bli en kemikalietanker med några små justeringar. Det enda som skiljer de två åt är egentligen hur lastning av tankarna sker. En kemikalietanker har ett annat sorts system för lastning som är mycket säkrare än produkttankers lasthantering. Alla moderna kemikalietankers har en pump för varje tank ombord med ett eget rörsystem.

Gastanker

Olika former av gastankers trafikerar även våra sjövägar. Det vanligaste är att de fraktar LPG och LNG. LPG är Liquefied Petroleum Gas och är egentligen gasol. LNG är Liquefied Natural Gas vilket översätts till naturgas. Dessa gaser är i vätskeform när de befinner sig i tankern och för att få gasen till vätska kyler man helt enkelt ned gasen till den grad det behövs för att den ska övergå från gasform till flytande form.

Det finns även gastankers som fraktar framförallt naturgas i gasform. Dessa tankers gör detta under högt tryck och denna metod passar sig inte så bra för långa avstånd utan för korta till medellånga avstånd. Tekniken som har utvecklats för att transportera gaser i sin naturliga form och i vätskeform har gått fort och de olika tankers som byggs blir allt större.