Passagerarfartyget Lancastria

Historien om RMS Lancastria är det många som inte vet mycket om. Detta trots att fartyget sänktes i krigstid och är Storbritanniens största katastrof till havs med cirka 4 000 döda.

Passagerarfartyget Lancastria
Passagerarfartyget Lancastria

Anledningen till att historien om Lancastria inte har spridits överallt beror på att den brittiska regeringen inte ville att nyheten om sänkningen av Lancastria skulle komma ut till allmänheten. Anledningen till det går vi igenom nedan.

Lancastria byggdes år 1920

Från början hette Lancastria Tyrrhenia. Tyrrhenia var ett passagerarfartyg och hennes första resa gick mellan Glasgow, Quebec och vidare till Montreal. Det var ett brittiskt skepp och fick sitt namn Lancastria år 1924 då passagerare tyckte namnet Tyrrhenia var för svårt att uttala. Lancastria reste mellan Liverpool och New York till år 1932 och blev sedan ett kryssningsfartyg i medelhavet och norra Europa. Senare blev hon ett lastfartyg men när andra världskriget bröt ut så gjordes fartyget om till ett trupptransportfartyg. Hennes första uppdrag blev att assistera i att evakuera soldater från Norge.

Operation Ariel och sänkningen av Lancastria

Operation Ariel var namnet på den evakuering av allierade styrkor och civila som skedde från hamnar i västra Frankrike mellan den 15 och 25 juni 1940. Evakueringen skedde då militären förlorat slaget om Frankrike mot Tyskland. Brittiska och allierade skepp hade skydd från fem baser under operationen. På de fem baserna fanns Royal Air Force som stod för skyddet för de båtar som deltog i evakueringen. Även bombflygplan som var stationerade hemma i Storbritannien var beredda ifall att de behövdes. Operation Ariel evakuerade brittiska, polska och tjeckiska trupper och civila från främst de två hamnarna St. Nazaire och Nantes i Frankrike. Ett av skeppen som deltog i denna operation var Lancastria. Den 17 juni hade Lancastria precis lämnat hamnen i St. Nazaire med så många folk man kunde ta med sig.

Siffrorna om hur många som fanns ombord går isär och varierar mellan 4 000 och så många som 9 000 människor. Klockan 13.50 hade en luftattack skett av det tyska Luftwaffe. Därför vore det smart att lämna direkt efter attacken var över men kapten ombord Lancastria valde att vänta tills man fick eskort av en torpedbåt. Två timmar senare kom de tyska planen tillbaka och Lancastria träffades av minst fyra bomber som orsakade stor skada. Femton minuter efter att Lancastria träffats började Lancastria sjunka och fem minuter senare var Lancastria helt under vatten. Man hade precis börjat sin resa och befann sig inte långt utanför St. Nazaire.

När en av bomberna hade träffat Lancastria träffade man maskinrummet vilket fick väldigt mycket olja att läcka ut i havet. De som överlevt låg nu i det oljiga vattnet när de tyska planen började att anfalla dem. Flera dog när bomber och kulor träffade dem och andra dog när oljan i havet antändes och skapade ett eldinferno på havet. Totalt överlevde 2 477 människor och det uppskattas att cirka 4 000 människor omkom. Storbritanniens läge i kriget var redan hårt ansatt och för att inte undergräva stridsmoralen beordrade Winston Churchill att sänkningen av Lancastria inte skulle rapporteras, och så blev det. Efter kriget har dock historien om Lancastria uppdagats.