Passagerarfartyget Wilhelm Gustloff

Wilhelm Gustloff var ett tyskt militärt passagerarfartyg som sänktes i januari 1945 av en sovjetisk ubåt. Wilhelm Gustloffs öde och Goyas öde, som jag skrivit om på sidan, är mycket lika.

Passagerarfartyget Wilhelm Gustloff
Passagerarfartyget Wilhelm Gustloff

Tidpunkten är ungefär densamma, de sjönk båda på grund av en sovjetisk ubåt, deltog i samma operation som syftade till att evakuera människor från Polen i andra världskrigets slutskede och ombord fanns tusentals människor som dog.

Operation Hannibal och Wilhelm Gustloff

Under det sista halvåret på andra världskriget skedde något som hette Operation Hannibal. Detta var världens största sjöräddningsaktion som syftade till att evakuera människor från de baltiska, polska och tyska hamnarna till en säkrare plats västerut. Förutom dessa civila flyktingar evakuerades även cirka en halv miljon soldater som sårats i kriget. Det var en mycket stor operation där mer än 800 fartyg användes. Fartygen evakuerade 2 022 602 personer till en säkrare plats västerut under perioden 23 januari till 8 maj 1945.

Detta enligt storamiral Karl Dönitz egna uppgifter. Wilhelm Gustloff var ett av de stora fartyg som deltog i Operation Hannibal. Transporten västerut var dock mycket riskfylld då Sovjet sänkte alla båtar de kunde. Under detta halvår av evakuering sjönk 245 stora och små fartyg och i majoriteten av dessa sjönk fartyget på grund av sovjetiska ubåtar som avlossade torpeder, eller av minor eller av västallierade bombflygplan. Östersjön förvandlades till en enda stor gravplats. Flertalet fartyg med tusentals flyktingar ombord sänktes och Wilhelm Gustloff var ett av dessa. Ombord fanns 10 582 människor och majoriteten av dessa omkom när Wilhelm Gustloff sänktes.

Sänkningen av Wilhelm Gustloff

Den 30 januari 1945 avseglade Wilhelm Gustloff från Gutenhafen. Gutenhefen är idag Gdynia. Fartyget avreste inte ensamt utan reste tillsammans med passagerarfartyget Hansa som också var fyllt med flyktingar och sårade soldater. Man hade även med sig två båtar utrustade med stridsmedel, bland annat torpeder, för skydd. Hansa och en av stridsbåtarna fick dock mekaniska problem och kvar var Wilhelm Gustloff och stridsbåten Löwe. Det var en debatt ombord vilken rutt man skulle ta för att undvika de sovjetiska ubåtarna och löjtnant Wilhelm Zahn rekommenderade att man höll sig nära kusten och reste utan några lanternor på. Kapten ombord Wilhelm Gustloff valde dock att bege sig ut mot djupare vatten vilket man visste hade röjts på minor.

Man lät dock alla lanternor vara av. När man fick ett radiomeddelande om att en tysk konvoj av minsvepare befann sig i närheten begick kapten ombord Wilhelm Gustloff ett stort misstag. Han bestämde sig för att tända fartygets navigationsljus för att inte kollidera med minsveparna. I samma veva blev man upptäckt av en sovjetisk ubåt och kapten ombord ubåten gav order om torpedattack. Wilhelm Gustloff träffades av tre torpeder som orsakade massiv skada och många döda. Fartyget lade sig på sidan och på mindre än en timme hade Wilhelm Gustloff sjunkit. Omkring 1 000 personer kunde räddas men 9 352 människor omkom. Vraket är belagt med dykförbud och ligger på 47 meters djup. Ubåtskapten som gav ordern om torpedattacken fick år 1990 utmärkelsen Sovjetunionens hjälte för sin insats. Då det fanns många nazistiska officerare ombord ansågs Wilhelm Gustloff vara ett berättigat mål.