RMS Mauretania

RMS Mauretania var ett brittiskt passagerarfartyg med en mycket framgångsrik historia. Medan det olycksdrabbade Titanic, som verkade på delvis samma tid, kanske fått mer uppmärksamhet på grund av sitt tragiska öde, så har Mauretania en väl så intressant historia och var ett fantastiskt skepp på sin tid.

RMS Mauretania
RMS Mauretania

Det byggdes på ett varv i Tyne and Ware-området och sjösattes på hösten 1906. Under knappt 30 år så användes det som både privat passagerarfartyg och inkallat krigsfartyg i första världskriget innan det skrotades. Mauretania hade ett systerfartyg som hette RMS Lusitania, ett skepp som sjösattes några månader innan. Skeppet, som under en kort period de facto var världens största, var designat av Leonard Peskett. Peskett jobbade som bland annat designer på det företag som skulle ha skeppet; Cunard Line.

Företagen som byggde det, Wigham Richardson och Swan Hunter, gick samman för just detta syfte. Skeppet blev både populärt bland passagerarna och ett väldigt snabbt sådant. Det hade uttryckligen skapats med avsikten att vara snabbt och det slog även de så kallade Blue Riband-rekorden som fanns på transatlantiska resor. De tog det för resor mot öst 1907 och mot väst 1909. Sedan dessa så lyckades ingen slå rekorden under cirka 20 år. För den som är mer ingående intresserad av fartygets historia och öde så har det skrivits en mängd böcker i ämnet.

Historia

På senare delen av 1800-talet rådde det en stor konkurrens mellan de olika skepparföretagen i världen. Brittiska Cunard var pressade både av en mer och mer dominant tysk verksamhet men även från amerikanska intressen. På grund av detta så beslöt sig företaget att bygga två stycken fartyg för transatlantiska linjen. Fartygen skulle vara snabbare än de andra och därigenom ge Cunard en hel del prestige. Genom att vända sig till den brittiska staten och göra ett deal som innebar att fartygen kunde användas som krigsfartyg vid konflikter så lyckades man få loss pengarna det krävdes för att bygga. Detta gällde både Lusitania och Mauretania.

Skeppet gjorde sin första resa 1907. Det var en transatlantisk tur med start från Liverpool och slutdestination New York. Detta var en stor folkfest med mer än 50 000 personer som åskådare vid avfarten. Mauretanias förste kapten var en man vid namn John Pritchard och det var med honom på returresan som det första Blue Riband-rekordet slogs.  Liksom Titanic så var detta fartyg mycket lyxigt för de mer välbeställda. Det ansågs också pålitligt då det var väldigt bra på att hålla sin tidtabell.

Under första världskriget så kallades skeppet in för att, i enlighet med avtalet, kunna användas av försvarsmakten i Storbritannien. Det dröjde dock ett tag innan så kunde ske. Detta var delvis på grund av att skeppets storlek och bränslekonsumtion gjorde det svårt att hitta en lämplig funktion. Det kom dock under kriget att användas som transportskepp för trupper och även som sjukvårdsfartyg. Mauretania transporterade under kriget trupper från England, USA och Kanada. Till skillnad från sitt systerskepp som sänktes så klarade sig Mauretania.

Efter kriget så fortsatte Mauretania som passagerarfartyg. Det renoverades i flera steg men mot slutet så kunde det inte konkurera. På mitten av 30-talet så slutade dess färd och fartyget skrotades.