Titanics systerfartyg -Britannic

Alla har hört om fartyget Titanic och dess mycket omskrivna historia som också filmatiserades med Kate Winslet och Leonardo DiCaprio i huvudrollerna.

Titanics systerfartyg -Britannic
Titanics systerfartyg -Britannic

Men vad många inte många vet är att Titanic även har ett systerfartyg som kallas för Britannic. Detta fartyg var ett av de tre fartyg som byggdes på Irland på varvet Harland & Wolff. De tre fartygen som byggdes där var då den berömda Titanic, Olympic samt dess systerbåt Britannic som efter att Titanic förliste den 15 april 1912 efter att båten krockade med ett isberg fick genomgå vissa justeringar Detta för att säkerställa att båten var mer säker, var utrustad med fler livbåtar och hade ett skrov som var både stärkt och omdesignad för att en annan olycka som den med Titanic inte skulle kunna inträffa. Men vad hände med Britannic och är de båda systerfartygen så olika som man påstår?

Byggandet av Britannic

Britannic var den båt som byggdes efter Titanic på samma varv och med som samma arbetsstyrka. Britannic tillsammans med fartyget Olympic och Titanic ingick i vad som kallas Olympic-serien. Det är därför som de alla tre påminner om varandra och ser väldigt snarlika ut med en design som blev världskänd i och med filmatiseringen om Titanics historia och öde. HMHS Britannic som var fartygets fulla namn var gigantisk till storleken och vägde vid sin sjösättning hela 48.158 ton.  Beteckningen HMHS står för “His/her Majesty’s Hospital Ship” och köptes upp av rederiet White Star Line. Det gigantiska fartyget beställdes från bolaget år 1911 men färdigställdes inte förens år 1914 efter vissa justeringar vad gäller båtens säkerhet och framförallt då stabiliseringen av skrovet som efter katastrofen med Titanic ansågs vara mer utsatt i isiga vatten. Förutom skrovet så valde man också att höja de vattentäta skotten för att HMHS Britannic skulle vara mer säker för alla på båten.

Vad hände med Britannic?

HMHS Britannic som var en beställning från White Star Line var ämnad att bli ett passagerarfartyg i den så kallade atlanttrafiken. Men trots detta så vart det inte riktigt som planerat. Istället för att användas för detta såldes fartyget och sjösattes istället som ett sjukhusfartyg i och med att första världskriget bröt ut.  Ångfartyget Britannic sjösattes år 1915 och hann tyvärr inte vara i tjänst alltför länge då fartyget sänktes av en sjömina den 21 november 1916. Sjöminan var placerad i medelhavet av Tyskland och vid denna olycka omkom cirka 30 personer på fartyget. Händelsen var i sin tid väldigt omskriven och tidningar och privatpersoner kunde inte undgå att jämföra Britannics öde med sitt systerfartyg Titanics olycka.

Fartyget Britannic befann sig på havets botten under en väldigt lång tid och det tog fram till år 1976 innan man lyckades lokalisera fartyget av ingen mindre än Jacques-Yves Cousteau som var en fransk havsforskare och pionjär inom sitt område. Han lyckades lokalisera fartyget på 120 meters djup där han granskade vraket noga. Efter detta har det skett flera dykarexpeditioner för att begrunda vraket av Britannic. Men då fartyget ligger på hela 120 meters djup krävs det lång planering och bra utrustning för att kunna slutföra expeditionen. Vraket av Britannic har väckt stora spekulationer genom åren och än idag vet man inte exakt hur fartyget sista uppdrag såg ut.