Titanics systerfartyg, Olympic

Titanic är ett namn som är välbekant för de flesta, men att det stora fartyget hade flera systerfartyg är det inte alla som känner till. Ett av systerfartygen hette Olympic och precis som Titanic var det ett rederi som kallades White Star Line som ägde henne. Vad som egentligen hände med Olympic ska vi kika närmare på i den här artikeln.

Titanics systerfartyg, Olympic
Titanics systerfartyg, Olympic

Historien bakom Olympic

White star Line var ett rederi som under 1900-talet hade som mål att tillverka det största passargerarfartyget i hela världen. Istället för att bygga ett skepp valde man att tillverka tre av dem, Olympic, Titanic och Brittanica. Olympic var det första fartyget som man sjösatte och det var en imponerande syn. Som det största fartyget i världen fick hon mycket uppmärksamhet, mycket mer än både Titanic och Brittanica. Man valde till och med att måla henne i vit färg för att man ansåg att det skulle göra sig bra på foton. Titanic och Olympic liknande varandra mycket till utseendet, men en skillnad låg i att Titanic hade promenaddäck som var inglasade och det hade inte Olympic.

Olympics jungfrufärd och användning  

Olympics jungfrufärd skedde redan år 1911 och gick från Southhampton till New York. Det var en stor händelse som väckte mycket uppmärksamhet. I och med att hon nu var det största passargerarfartyget i världen dokumenterades hennes resor noga med hjälp av fotografier och filmer. Många filmklipp som handlar om Titanic visar egentligen videoklipp på fartyget Olympic. Det beror på att det helt enkelt inte finns så mycket filmat material av Titanic.

Olympics sträcka mellan Southhamption och New York blev snabbt en populär färdväg och de första resorna gick bra utan att några olyckor inträffade. I september under samma år inträffade dock en allvarlig incident. Olympic krockade med fartyget Hawke, vilket gjorde att de båda båtarna blev rejält tilltagna och skadade. Turligt nog förliste inget av fartygen utan de kunde båda ta sig tillbaka till säkerheten i hamnen. Under sin verksamma tid hade Olympic flera användningämnen än att endast fungera som ett kryssningsfartyg. Till exempel användes hon som transport inom det millitära under det första världskriget. När kriget var över användes fartyget åter som kryssningsfartyg.

Olympics sista resa

År 1935 valde man att montera ner det stora fartyget. Hon gjorde den sista färden från Southhampton och sedan vidare till Jarrow i England. Anledningen till att fartyget fick ett så tråkigt slut berodde på att antalet passagerare som valde att åka mellan europa och usa blev mindre och mindre. En stor del av passgerarna bestod av emigranter från många olika länder och när usa valde att införskaffa hårdare lagar gällandes immigrationen blev mängden passargerare allt färre.

Lågkonjukturen och dess följder bidrog också till att strömmen av människor som ville resa mellan Southampton och New York minskade. Att fartyget själv började åldras rejält och bli allt mer slitet hade också en inverkan, det blev väldigt kostsamt att betala för alla lagningar och reparationer som behövde utföras. När Olympic till slut blev nedmonterat hade det en gång så storslagna fartyget tjänstgjort i ungefär 24 år.