Världens största fartyg – Hangarfartyget

Ett hangarfartyg beskrivs bäst som en flytande bas för stridsflygplan. Hangarfartyg är alltså något som marinen har och många av dessa fartyg är mycket stora.

Världens största fartyg - Hangarfartyget
Världens största fartyg – Hangarfartyget

Hangarfartyg förr och nu

Alla nationer har inte hangarfartyg utan tvärtom är det väldigt få som har tillgång till dessa. De länder som idag har hangarfartyg inom det militära är Brasilien, Indien, Italien, Ryssland, Spanien, Storbritannien, Thailand, Kina, Australien och USA. USA är den nation som har flest hangarfartyg av dessa tio nationer. Hangarfartygen idag är mycket avancerade men det första hangarfartyget fanns för redan mer än 100 år sedan. Det brittiska kryssfartyget HMS Furious försågs med hangarutrymme och startdäck vid en ombyggnad av fartyget år 1917 och blev därmed det första hangarfartyget någonsin.

Den sträcka som stridsflygen har på sig att landa och starta på är kort och speciella metoder har utvecklats för att få det möjligt och säkert för planen att lyfta och landa. Idag sker den metoden genom att hjulen på planet placeras på ett fäste på startbanan och sedans skjuts dessa fästen tillsammans med planet framåt i en väldig fart med hjälp av ånga. Den höga farten man får på den korta sträckan är tillräcklig för att kunna lyfta. En speciell metod för landning har också utvecklats, en metod som i princip ser likadan ut på alla de hangarfartyg som finns idag. När planet ska landa spänner man vajrar över banan och när planet landar fastnar den krok som planet har i vajern. Detta skapar en mycket kraftig och hastig inbromsning.

Hangarfartygens roll

Hangarfartygen har kommit att spela en stor roll för en nations slagstyrka vid ett krig. Detta har medfört att hangarfartygen idag anses vara det fartyg som är det centrala fartyget i den grupp av fartyg som marinen har. Denna marina grupp består ofta av ubåtar, kryssare, jagare, förrådsskepp, robotkryssare, landstigningsfartyg och flera mindre fartyg som exempelvis viss besättning befinner sig på. Utan ett hangarfartyg i sin marina grupp innebär det att stridskraften är helt centrerad till att ske på havet, om man nu inte såklart använder landstigningsfartyget till att landsätta trupper. Med ett hangarfartyg, och med de flygplanen som finns ombord, får man istället stridskraft över ett mycket större område. Man kan attackera och spana över land och stora avstånd på hav. Detta gör att strategin, som så ofta är så essentiell när det kommer till krigsföring, kan ske på ett helt annat sätt.

Hangarfartygen kan dock självklart inte användas överallt och på vissa platser skulle de inte fylla någon funktion alls. Detta skulle till exempel gälla i Schweiz eller i Tchad då de ländernas gränser inte gränsar till något vatten utan istället till andra länders landmassor. USA har tio stycken hangarfartyg som sagt vilket är mycket fler än alla de andra länder som har hangarfartyg då de har två eller ett hangarfartyg vardera. Ett av USA:s hangarfartyg är USS Dwight D. Eisenhower. För att förstå hur stort ett hangarfartyg är kan siffror hjälpa. Ombord på detta hangarfartyg finns totalt 5 680 besättningsmän. Ombord finns 90 flygplan och helikoptrar. Hangarfartyget är 333 meter långt och väger mer än 100 000 ton om det är fullastat. Det är med andra ord ett massivt fartyg med otroligt mycket personal.